baner

 

Rozmiar: 4838 bajtów

czapla  siwa - Ardea cinerea bielik - Haliaaeetus albicilla łabędź niemy - Cyngus olor

 

żurawie - Grus grus

 

 

kania czrna - Milvus migrans

 

 

 

błotniak stawowy - Circus aeruginousus

 

 

derkacz - Crex crex
Czapla siwa Ardea cinerea

Wygląd: długość ciała 91 cm, wielkości bociana.Szary wierzch ciała, ciemny pas od oka przechodzi w długie czarne ozdobne pióra na potylicy. Dziób żółtawy. W locie wygina szyję w kształcie litery "s". Występowanie: środkowa i zachodnia Europa, w Polsce ok. 8000 par lęgowych, głównie na północy. Zdobywa pokarm nad brzegami wód i na wilgotnych łąkach. Żywi się rybami, płazami, owadami i małymi ssakami (nornice). Gniazduje koloniami w trzcinach lub na wysokich drzewach. W średniowieczu arystokracja upodobała sobie tego dostojnego ptaka, w związku z czym objęła go ochroną, aby nie zabrakło jej rozrywki.

 


Orzeł bielik Haliaeetus albicilla

Wygląd: długość ciała od 61 do 90 cm, duży, masywny ptak z jaskrawożółtym dziobem i krótkim ogonem. Występowanie: rzadko, na północnym wschodzie środkowej Europy. W Polsce ok. 200 par lęgowych, niemal wyłącznie na zachodzie i północy kraju. Gniazduje w pobliżu wybrzeży morskich oraz nad dużymi zbiornikami śródlądowymi. Gniazda zakłada na drzewach lub na skalnych ścianach. Pokarm stanowią duże ryby, ptaki wodne (łyski, kaczki, gęsi, perkozy), ponadto ssaki i padlina.

 

 

Łabędź niemy Cygnus olor

Wygląd: długość ciała 158 cm, śnieżnobiały o pomarańczowo- czerwonym dziobie z czarną naroślą u nasady. Występowanie: północno - zachodnia część Europy środkowej. W Polsce ok.4000 par lęgowych, głównie w północno- zachodniej części kraju. Przebywa na śródlądowych jeziorach i stawach o bogatych w roślinność nadbrzeżach i dużej powierzchni wolnej wody. Główny pokarm to rośliny podwodne. Gniazduje na ziemi.

 


Żuraw Grus grus

Wygląd: długość ciała 118 cm, łupkowoszare upierzenie, silny krótki dziób, czerwona plama na potylicy, wspaniały zwisający pióropusz złożony z czarniawych wewnętrznych lotek drugiego rzędu, przykrywających ogon. Występowanie: północno - wschodnia część Europy, w Polsce ok. 900 par lęgowych, głównie na zachodzie kraju. W okresie lęgowym przebywa na torfowiskach, bagnach, podmokłych łąkach i lasach, a także przy brzegach płytkich zbiorników wodnych. Pokarm stanowią nasiona części roślin, w tym uprawnych, oraz ślimaki, dżdżownice, owady i małe kręgowce. Głos, tak zwany "klangor", to donośne, przypominające fanfarę, dźwięki. Żurawie są bardzo ostrożne przed okresem lęgowym, odbywają charakterystyczne toki, z niezwykłymi tańcami. Gniazdują na ziemi.

Kania czarna Milvus migrans

Wygląd: długość ciała 56cm, większa i smuklejsza od myszołowa, ogon nieznacznie rozwidlony, ciemne upierzenie ciała. Występowanie: niemal cała Europa, w wielu rejonach pospolita. W Polsce ok. 500 par lęgowych, prawie wyłącznie na północy i zachodzie kraju. Zamieszkuje lasy bogate w jeziora. Pokarm stanowią młode i śnięte ryby, młode ptaki, drobne ssaki i padlina. Gniazda zakłada na drzewach.

Wygląd: długość ciała 56 cm, większa i smuklejsza od myszołowa, ogon nieznacznie rozwidlony, ciemne upierzenie ciała. Występowanie: niemal cała |Europa, w wielu rejonach pospolita. W Polsce ok. 500 par lęgowych, prawie wyłącznie na północy i zachodzie kraju. Zamieszkuje lasy bogate w jeziora. Pokarm stanowią chore i śnięte ryby, młode ptaki, drobne ssaki i padlina. Gniazda zakłada na drzewach.

Błotniak stawowy Circus aeruginosus

Wystepowanie: nad jeziorami, stawami i starorzeczami, wszędzie tam, gdzie znajduje się odpowiednio szeroki pas trzcin lub innych zarośli przybrzeżnych.
Wygląd: przypomina myszołowa ale cała postać smuklejsza i bardziej wiotka. Długość ciała 49 - 54 cm; rozpiętość skrzydeł 130 - 140 cm; skrzydło złożone 39 - 44 cm; ogon 23 - 26 cm; waga 650 - 750 g.
Ogon, skrzydła i nogi dłuższe, lot bardzo chwiejny. Ogon bez pręg. Przy mniej lub więcej ciemnobrązowym upierzeniu głowa znacznie jaśniejsza, u samicy i młodych słomkowożółta. Żywi się głównie żabami, gadami, rybami,myszami, jajami i pisklętami ptaków wodnych, na które poluje przeważnie w pasie trzcin. Usłane z gałęzi gniazdo buduje na ziemi wśród trzcin albo na niskich krzewach w trudno doistępnych miejscach wśród bagien. Przylatuje do nas w końcu marca lub w kwietniu, odlatuje od sierpnia do października.

Derkacz Crex crex

Wygląd: długość ciała 27 cm, upierzenie niepozorne, szaro- brązowe. Przypomina kuropatwę, jest mniejszy i smuklejszy. Występowanie: środkowa Europa, w Polsce niezbyt liczne. Zamieszkuje mokre łąki, pastwiska, miejscami także pola rzepaku, koniczyny, lucerny, zbóż i roślin okopowych. Pokarm stanowią chrząszcze, ważki, komary, ślimaki i małe kręgowce. Gniazduje na ziemi.